Conflicten op verschillende gebieden

Overheidsmediation

Als er situaties zijn ontstaan tussen aan de ene kant burgers, bedrijven en/of stichtingen, verenigingen en een of meer overheidsorganen kan mediation worden ingezet om tot een duurzame oplossing te komen. Een mediation gaat vaak sneller dan een juridisch traject en levert vaak minder negatieve publiciteit op. Het meest belangrijk is dat mediation bijdraagt aan het behouden en verbeteren van de relatie tussen burgers, bedrijven en overheid.

Voorbeelden

  • De gemeente wil een woontoren bouwen en omwonenden zijn daarop tegen.
  • Maatschappelijke organisaties willen de opdracht van de gemeente niet uitvoeren waardoor samenwerken lastig wordt.

Relatie

Relaties zijn van essentieel belang voor de mens. Ook in intieme relaties kunnen vervelende situaties ontstaan. Mediation kan de oplossing zijn voordat men de stap neemt om uit elkaar te gaan of erger nog, door de rechter een huwelijk te ontbinden.

Voorbeelden

  • U en uw partner willen graag in gesprek maar door omstandigheden lukt dit maar niet
  • U en uw partner groeien langzaam uit elkaar

Familiemediation

Het is vervelend als in families kleine irritaties zo groot worden dat men elkaar niet meer wil horen of zien. De impact bij de betrokkenen is vaak groter dan gedacht. Een mediator staat boven de materie en kijkt in een gesprek niet inhoudelijk mee. 

Voorbeelden

  • Conflicten in een familiebedrijf doordat een familielid wel wil innoveren en de ander niet
  • Conflicten na of tijdens een erfenis of overlijden van een geliefd persoon

Zakelijk

Het is fijn als u samen met uw werkgever of werknemer door een deur kunt. Soms is dit lastig doordat er dingen spelen die zowel de werkgever als de werknemer niet van elkaar weten. Omdat werk vaak een groot deel van uw leven in beslag neemt, is het waardevol om conflicten op het werk zo snel mogelijk op te lossen.

Voorbeelden

  • Uw werkgever zegt dat u uw werk niet goed doet terwijl u daar niet eerder iets over hebt gehoord.
  • Twee collega’s kunnen elkaar niet uitstaan en maken elkaar het leven zuur door pesterijen